بیسکویت سبوسدار ( 165 گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
.دایجستیو لیوانیساده165 گرمبستهIran code:
0162300006660049