بیسکویت سبوسدار ( ۱۶۵ گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
.دایجستیو لیوانیساده۱۶۵ گرمبستهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۴۹