بیسکویت سبوسدار ( 165 گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
160806دایجستیو لیوانیساده165 گرم24 بستهIran code:
0162300006660049