ویفر با طعم پرتقال ( ۷۰گرمی)

ویفر با طعم پرتقال ( ۷۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۹۰۲۰۳ویفر طعم‌دارپرتغال۷۰ گرم۲۴ بستهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۳۷