ویفر با طعم موز ( ۹۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
.ویفرموز۹۰ گرمبستهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۳۶