بیسکویت سبوسدار (۳۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصجعبهبارکد محصول
.بیسکویت سبوس دار ساده۳۰گرمکارتونIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۲۷