بیسکویت با طعم پرتقال (۳۰۰۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۶۰۱۰۳بیسکویت مستطیل پرتقال۳۰۰۰ گرم۲ جعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۱۲