بیسکویت با طعم هل و تزئین کنجد (۳۰۰۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۶۰۴۰۳بیسکویت مستطیل هل و کنجد ۳۰۰۰ گرم۲ جعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۱۵