بیسکویت با طعم نارگیل (۳۰۰۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۶۰۲۰۳بیسکویت مستطیل نارگیل ۳۰۰۰ گرم۲ جعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۱۶