بیسکویت های با طعم موز (۳۰۰۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۶۰۳۰۳بیسکویت مستطیل موز۳۰۰۰ گرم۲ جعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۱۲