بیسکویت با طعم زعفران (۳۰۰۰گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۶۰۳۰۳ بیسکویت مستطیل زعفران۳۰۰۰ گرم۲ جعبهIran code: 
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۱۴