بیسکویت با طعم پرتقال ( ۴۵ گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصکارتونبارکد محصول
.بیسکویت گرد(پذیرایی)پرتغال۴۵ گرمجعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۲۲

دیدگاه خود را بنویسید