بیسکویت با طعم زعفران ( ۴۵ گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصکارتونبارکد محصول
.بیسکویت مستطیل زعفران۴۵ گرمجعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۲۴