بسته بندی ویفر با طعم پرتغال

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
.ویفرپرتغال۱۹۵۰ گرمجعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۳۱