بسته بندی ویفر با طعم پرتغال

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
۱۹۰۲۰۱ویفر طعم‌دارپرتغال۱۹۵۰ گرم۲ جعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۳۱