ویفر با طعم موز ( ۱۹۵۰ گرمی)

کد محصولنوع محصولطعموزن خالصتعداد در شیرینکبارکد محصول
.ویفرموز۱۹۵۰ گرمجعبهIran code:
۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۶۶۰۰۳۰